logo
logo

WISC-V w diagnozie niepełnosprawności

Minuta czytania • czwartek, 10 listopada 2022

 

Dowiadujemy się, że krąży informacja jakoby WISC-V nie mógł być wykorzystywany w diagnozie niepełnosprawności intelektualnej, ponieważ wyniki niskie nie są w podręczniku testowym wprost przyporządkowane do kolejnych stopni niepełnosprawności ujętych w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń, takich jak DSM czy ICD. Pragniemy w związku z tym z całą stanowczością powiedzieć, że zarówno ta informacja, jak i stojąca za nią argumentacja są nieprawdziwe. 

 

O możliwości wykorzystania testu w tym obszarze diagnozy powinny decydować dwa podstawowe elementy:

  • zakres możliwych do uzyskania wyników IQ – w WISC-V jest on szeroki (od 40 do 160), co pozwala na różnicowanie normy i niepełnosprawności intelektualnej zarówno w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym,
  • dane walidacyjne potwierdzające możliwość różnicowania osób z niepełnosprawnością intelektualną – dane dotyczące WISC-V to potwierdzają.

Osoby, które wyrażają wspomnianą w pierwszym zdaniu opinię, wprowadzają psychologów w błąd i poświadczają swoją niewiedzę w zakresie współczesnych standardów diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej (zob. DSM-5 i ICD-11). A standardy te mówią o równorzędnym udziale w diagnozie oceny poziomu intelektualnego oraz zachowań adaptacyjnych. Z tego względu nie promuje się już obecnie sztywnego klasyfikowania wyników IQ, gdyż nie przesądzają one o diagnozie i ostateczna ocena funkcjonowania dziecka może być zmodyfikowana na podstawie oceny zachowań adaptacyjnych.

Więcej o WISC-V 

Inne aktualności

Nowa strona www!

Oddajemy w Państwa ręce nową stronę www. Starliśmy się zaprojektować ją tak, aby ułatwić znalezienie informacji, a także usprawnić zakup testów i książek oraz proces zapisywania się na szkolenia.

Nowa strona www!

Nowa strona www!

Oddajemy w Państwa ręce nową stronę www. Starliśmy się zaprojektować ją tak, aby ułatwić znalezienie informacji, a także usprawnić zakup testów i książek oraz proces zapisywania się na szkolenia.

Nowa strona www!

Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

Trwająca w Ukrainie wojna spowodowała konieczność diagnozy osób nie posługujących się językiem polskim. Staramy się ułatwić badanie osób przybyłych z Ukrainy.

Jesteśmy solidarni z Ukrainą!

testzaw

dfsdafh klasjdfh ksadj fhksadjfh kajsfh ksadhfkajsfh kasjhflkasfhlkasjhfkljasdh fkljash fkjlsafh klsadjh fklashflkasjd kl

testzaw

Światowy Dzień Braille’a

Cieszymy się, że możemy dołożyć małą cegiełkę do działań wyrównujących szansę osób z dysfunkcją wzroku – pracujemy nad nową wersją narzędzia z rodziny IDS, a mianowicie IDS-2-N.

Światowy Dzień Braille’a

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙