logo
logo

Zasady sprzedaży e-testów

Uprawnienia do zakupu

e-testy sprzedajemy wedle tych samych zasad jak tradycyjne testy „papier-ołówek”:

 • psychologom legitymującym się dyplomem ukończenia magisterskich studiów psychologicznych (wszystkie testy),
 • innym specjalistom (jedynie testy przeznaczone dla ich grupy zawodowej) po spełnieniu wymagań potrzebnych do zakupu, zgodnie z kategoriami dostępności do testów, ustalonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
  Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów
 • studentom i doktorantom posiadającym pisemne upoważnienie od promotora.
  Dowiedz się więcej 

W celu potwierdzenia uprawnień należy przedstawić dyplom ukończenia studiów magisterskich, co można zrobić na jeden z poniższych sposobów:

 • okazać w stacjonarnej Księgarni Symptomy, 
 • wczytać skan przy rejestracji konta w sklepie internetowym, 
 • przysłać skan mailem na adres testshop@practest.com.pl, 
 • przesłać ksero pocztą na adres Pracowni Testów Psychologicznych PTP,
 • przesłać ksero faksem na nr 22 841 29 12. 

Dyplom magisterski jest weryfikowany przez naszego pracownika, a uprawnienia są zapisywane w naszym systemie sprzedażowym. Po weryfikacji skan jest kasowany, a kserokopia niszczona. Zakup testów jest możliwy dopiero po weryfikacji dyplomu, co może potrwać do paru dni. O weryfikacji klient zostaje powiadomiony mailem.

Nie jest akceptowane zamawianie dla osób trzecich, których uprawnienia do stosowania zamawianych testów nie zostały udokumentowane.

Sposoby zakupu

 • W stacjonarnej Księgarni Symptomy, na ul. Belwederskiej 6A, 00-762 Warszawa. 
  Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 11.00–18.00.
  Kontakt: tel. 22 841 37 65, faks 22 841 29 12, testshop@practest.com.pl
 • W sklepie internetowym www.practesct.com.pl
 • Poprzez wysyłanie formularza (załączonego poniżej):
  • pocztą, na adres: Pracownia Testów Psychologicznych Sp. z o.o., KSIĘGARNIA SYMPTOMY, ul. Belwederska 6A, 00-762 Warszawa,
  • faksem: 22 841 29 12,
  • e-mailem (skan formularza): testshop@practest.com.pl.

Pobierz: formularz zamówienia w pdf, formularz zamówienia w Wordzie

W przypadku zamówień składanych na testy psychologiczne formularz musi być podpisany przez osobę uprawnioną do zakupu danego testu.

Dowiedz się więcej o zasadach kategoryzacji testów

Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.

Zasady zakupu

 • Zakup testów psychologicznych przez sklep internetowy jest możliwy wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na naszej stronie.
 • Aby rozpocząć korzystanie z platformy Epsilon konieczne jest podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dokument podpisany przez osoby do tego upoważnione należy dostarczyć do Pracowni Testów Psychologicznych w dwóch egzemplarzach osobiście lub pocztą tradycyjną. Konieczne jest dostarczenie oryginału umowy (skan luk ksero nie są akceptowane). Przy przesyłaniu umowy drogą pocztową prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu mailowego specjalisty, który będzie zamawiał e-jednostki lub doładowanie portfelowe. Dokumenty można także wysłać mailem z podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Korzystanie z platformy Epsilon jest możliwe dopiero po zarejestrowaniu Umowy przetwarzania danych osobowych w systemie przez naszego pracownika, co może potrwać do paru dni. O zakończeniu procesu rejestracji umowy klient zostaje powiadomiony mailem. 
  Pobierz: Umowa przetwarzania danych osobowych
 • Wraz z założeniem konta i pierwszym logowaniem do platformy Epsilon, użytkownik otrzymuje po dwie dodatkowe darmowe e-jednostki na badanie każdym z zakupionych przez siebie testów (opcja dostępna jedynie gdy pierwszy zakup obejmował e-jednostki, a nie zasilenie portfela klienta). Darmowe e-jednostki mają pomóc w zapoznaniu się z funkcjonowaniem platformy i pozwolić na przeprowadzenie badań próbnych, bez utraty kupionych e-jednostek. Zachęcamy do zakupu wielu różnych testów za pierwszym razem, aby móc dobrze zapoznać się możliwościami platformy. Konto na platformie Epsilon nie jest tożsame z kontem na stronie internetowej. 
 • Dostęp do platformy Epsilon uzyskuje się po dokonaniu zakupu dowolnej liczby e-jednostek lub doładowaniu portfela wybraną kwotą. Po sfinalizowaniu zakupu klient otrzymuje (w formie wydruku lub e-mailem) dziesięcioznakowy, jednorazowy kod. Klient powinien użyć tego kodu do zarejestrowania nowego konta Epsilon lub zasilenia konta już istniejącego. Konto Epsilon nie zasila się automatycznie po dokonaniu zakupu. 
 • Faktury standardowo przesyłane są do klienta tylko w formie elektronicznej, na podany adres email. Jedynie na specjalne życzenie mogą być wysyłane pocztą tradycyjną. Tak pomyślana procedura zakupu zdecydowanie skraca czas oczekiwania na materiały testowe w porównaniu z wersjami tradycyjnymi papier-ołówek wysyłanymi do klientów pocztą.
 • W przypadku zakupu testów przez osobę reprezentującą firmę zatrudniającą profesjonalistów, którzy posiadają uprawnienia do posługiwania się testami, dokonanie zakupu możliwe jest wyłącznie na podstawie imiennego zamówienia/upoważnienia z reprezentowanej firmy, podpisanego przez osobę, która testami będzie się posługiwać i której dyplom jest już zarejestrowany w naszym systemie.
 • Jeżeli w instytucji zmienia się psycholog, należy ponownie przejść ścieżkę weryfikacji przedstawiając dyplom ukończenia magisterskich studiów psychologicznych nowej osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa.
 • Studentom i doktorantom testy sprzedajemy zgodnie z zasadami opisanymi w zakładce Dla studentów i doktorantów.

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙