logo
logo

Nasza misja

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest obecnie największym wydawcą testów psychologicznych w Polsce publikującym narzędzia polskich i zagranicznych autorów, a także książki dotyczące diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.

Aktualnie katalog Pracowni obejmuje ponad 170 metod już wydanych oraz kilkanaście nowych testów w zapowiedziach.

Dział Merytoryczny Pracowni Testów prowadzi prace naukowo-badawcze związane z adaptacją, normalizacją i tworzeniem nowych testów oraz działalność szkoleniową w zakresie stosowania testów psychologicznych. W trosce o stałe unowocześnianie oferty narzędzi dostępnych na polskim rynku nawiązywana jest także współpraca z zagranicznymi partnerami. Najważniejsi z nich to: Pearson Assessment, Hogrefe Group, Psychological Assessment Resources (PAR), Multi-Health Systems Inc. (MHS), Stoelting, Myers-Briggs Company (MBC), Mind Garden, Inc. (MGI), Minnesota University Press, Giunti Editore, C.P.S. Publishing LLC, Harvard University Press, Hodder and Stoughton Ltd., czy John Wiley & Sons Ltd. Od 2012 roku jesteśmy członkiem Europejskiej Grupy Wydawców Testów (ETPG). Przedstawiciele Działu Merytorycznego biorą też udział w grupach roboczych międzynarodowych organizacji, stawiających sobie podobne cele, takich jak EFPA (European Fedaration of Psychologists’ Assocciation).

Pracownia dokłada wszelkich starań, aby wydawane przez nią produkty spełniały najwyższe światowe standardy oraz wychodziły naprzeciw potrzebom specjalistów stosujących testy w pracy zawodowej. Naszym celem jest szerzenie etycznych i profesjonalnych standardów diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych.

Cele te realizowane są poprzez:

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙