logo
logo

Zestawienie testów psychologicznych
umożliwiających badanie osób przybyłych z Ukrainy

Trwająca w Ukrainie wojna spowodowała konieczność diagnozy osób nie posługujących się językiem polskim. Wraz ze współpracującymi z nami Wydawcami:  Pearson, Giunti Psychometrics,  WPS,  Multi-Health Systems Inc. (MHS), staramy się ułatwić psychologom i innym specjalistom badanie osób przybyłych z Ukrainy. Ukraińsko- i rosyjskojęzyczne wersje wymienionych arkuszy będą w tym szczególnym okresie udostępniane przez nas bezpłatnie (oczywiście wyłącznie uprawnionym do ich stosowania specjalistom). Także nasi zagraniczni partnerzy zrezygnowali z pobierania za nie opłat licencyjnych.

Ponieważ działań w tym kierunku jest wiele i realizowanych w różny sposób, poniżej przestawiamy zestawienie obecnie dostępnych metod przygotowanych przez nas i naszych partnerów. 

 

Formularze do badania online obcojęzycznymi wersjami testów udostępniane przez Pracownię 

Testy dostępne w systemie:

 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS (ukraińskojęzyczne)
 • Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2: BSCI-Y, BAI-Y, BDI-Y, BANI-Y, BDBI-Y (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Inwentarz Depresji Becka BDI-II (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży CDI-2 (ukraińskojęzyczne)
 • Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych, Opiekunów, Opiekunów Prawnych i Mediatorów CUIDA (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)
 • Test Kompetencji Rodzicielskich TKR (ukraińsko- i rosyjskojęzyczne)

Dokładne informacje dotyczące uzyskania dostępu do formularzy

 

Testy do badań komputerowych na platformie Epsilon

Testy dostępne na platformie:

 • Inwentarz Osobowości NEO-FFI (ukraińskojęzyczne)

Zakup przez naszą stronę internetową

 

Testy w języku ukraińskim na Platformie do badań online przygotowanej przez Giunti Psychometrics for Ukraine

Testy dostępne na platformie:

 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 MMPI®-2 
 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i Zaburzeń Współwystępujących Conners-3 
 • Inwentarz Depresji Becka BDI-2 
 • Inwentarz Lęku Becka BAI-2
 • Zestaw Kwestionariuszy Becka dla Dzieci i Młodzieży BYI-2
   

Dokładne informacje dotyczące uzyskania dostępu do platformy

 

Testy niewerbalne

Niewerbalne testy w ofercie Pracowni:

 • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leiter-3

Zakup przez naszą stronę internetową

Chcesz otrzymywać aktualne informacje
o testach, szkoleniach i promocjach na książki?

Wczytywanie...

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙